การตรวจด้วยแมมโมแกรมดิจิทัล

วิธีการขั้นสูงสำหรับการตรวจจับมะเร็งที่แขนกวาดไปที่เต้านมถ่ายภาพหลายภาพในเวลาไม่กี่วินาทีการตรวจจับมะเร็งและลดการเรียกคืนที่ผิดพลาดเมื่อเปรียบเทียบกับการคัดกรองด้วยการตรวจด้วยแมมโมแกรมดิจิทัล อย่างไรก็ตามการสอบ DBT อาจใช้เวลานานเกือบสองเท่าในการตีความว่าเป็น DM เนื่องจากเวลาที่นักรังสีแพทย์ทำการเลื่อนดูภาพทั้งหมด เวลาที่เพิ่มขึ้นนี้น่าจะเป็นผลสืบเนื่องมากขึ้นเนื่องจาก DBT กลายเป็นมาตรฐานการดูแลการถ่ายภาพแมมโมแกรมนักวิจัยได้พัฒนาระบบการเรียนรู้ลึกซึ่งเป็น AI ประเภทหนึ่งที่สามารถขุดข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อค้นหารูปแบบที่ละเอียดอ่อนเกินกว่าที่มนุษย์จะยอมรับ พวกเขาฝึกอบรมระบบ AI เกี่ยวกับชุดข้อมูล DBT ขนาดใหญ่เพื่อระบุข้อค้นพบที่น่าสงสัยในภาพ DBT หลังจากการพัฒนาและฝึกอบรมระบบนักวิจัยได้ทดสอบประสิทธิภาพโดยมีนักรังสีวิทยา 24 คนรวมถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเต้านม 13 คนแต่ละคนอ่านการทดสอบ DBT 260 ครั้งทั้งที่มีและไม่มีความช่วยเหลือจาก AI การตรวจรวมผู้ป่วยโรคมะเร็ง 65 ราย

วิธีการขั้นสูงสำหรับการตรวจจับมะเร็งที่แขนกวาดไปที่เต้านมถ่ายภาพหลายภาพในเวลาไม่กี่วินาทีการตรวจจับมะเร็งและลดการเรียกคืนที่ผิดพลาดเมื่อเปรียบเทียบกับการคัดกรองด้วยการตรวจด้วยแมมโมแกรมดิจิทัล อย่างไรก็ตามการสอบ DBT อาจใช้เวลานานเกือบสองเท่าในการตีความว่าเป็น DM เนื่องจากเวลาที่นักรังสีแพทย์ทำการเลื่อนดูภาพทั้งหมด

เวลาที่เพิ่มขึ้นนี้น่าจะเป็นผลสืบเนื่องมากขึ้นเนื่องจาก DBT กลายเป็นมาตรฐานการดูแลการถ่ายภาพแมมโมแกรมนักวิจัยได้พัฒนาระบบการเรียนรู้ลึกซึ่งเป็น AI ประเภทหนึ่งที่สามารถขุดข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อค้นหารูปแบบที่ละเอียดอ่อนเกินกว่าที่มนุษย์จะยอมรับ พวกเขาฝึกอบรมระบบ AI เกี่ยวกับชุดข้อมูล DBT ขนาดใหญ่เพื่อระบุข้อค้นพบที่น่าสงสัยในภาพ DBT หลังจากการพัฒนาและฝึกอบรมระบบนักวิจัยได้ทดสอบประสิทธิภาพโดยมีนักรังสีวิทยา 24 คนรวมถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเต้านม 13 คนแต่ละคนอ่านการทดสอบ DBT 260 ครั้งทั้งที่มีและไม่มีความช่วยเหลือจาก AI การตรวจรวมผู้ป่วยโรคมะเร็ง 65 ราย