การตอบสนองลูกเสือแห่งอเมริกา

ในการตอบสนองลูกเสือแห่งอเมริกาออกแถลงการณ์ว่ากำลังทบทวนชุดสูทและเชื่อว่า มีโอกาสที่ทั้งสององค์กรจะให้บริการเด็กหญิงและเด็กชายในชุมชนของเรา คณะกรรมการลูกเสือกรรมการลงมติเป็นเอกฉันท์ที่จะเปิดโปรแกรมให้เด็กทุกคน ลูกเสือลูกเสือสำหรับวัยเจ็ดถึงสิบปีเปิดคลับท้องถิ่นให้กับเด็ก ๆ ทุกคนในปีพ. ศ. 2561 ลูกเสือสำหรับเด็กอายุ 11 ถึง 17 ปี จะเดินตามรอยเท้าของตัวเองในปีหน้าเมื่อการเปลี่ยนชื่อโปรแกรมเป็นทางการ แต่ลูกเสือหญิงประท้วงการตัดสินใจในเวลานั้นนั้นโดยประธานกลุ่ม Kathy Hopinkah Hannan กล่าวหาว่าพวกเขาเป็น “แคมเปญลับ” เพื่อรับสมัครสาว ๆ เพื่อรับมือกับ “สมาชิกที่ลดลง” ที่ได้รับการรับรองเป็นอย่างดี ลูกเสือมีรายงานว่ามีสมาชิกอยู่ที่สหรัฐอเมริกาประมาณ 2.3 ล้านคนซึ่งลดลงราวหนึ่งในสามนับตั้งแต่ปีพ. ศ. 2543 เมื่อเทียบกับสมาชิกลูกเสือหญิงประมาณ 2 ล้านคน

ในการตอบสนองลูกเสือแห่งอเมริกาออกแถลงการณ์ว่ากำลังทบทวนชุดสูทและเชื่อว่า มีโอกาสที่ทั้งสององค์กรจะให้บริการเด็กหญิงและเด็กชายในชุมชนของเรา คณะกรรมการลูกเสือกรรมการลงมติเป็นเอกฉันท์ที่จะเปิดโปรแกรมให้เด็กทุกคน ลูกเสือลูกเสือสำหรับวัยเจ็ดถึงสิบปีเปิดคลับท้องถิ่นให้กับเด็ก ๆ ทุกคนในปีพ. ศ. 2561 ลูกเสือสำหรับเด็กอายุ 11 ถึง 17 ปี

จะเดินตามรอยเท้าของตัวเองในปีหน้าเมื่อการเปลี่ยนชื่อโปรแกรมเป็นทางการ แต่ลูกเสือหญิงประท้วงการตัดสินใจในเวลานั้นนั้นโดยประธานกลุ่ม Kathy Hopinkah Hannan กล่าวหาว่าพวกเขาเป็น “แคมเปญลับ” เพื่อรับสมัครสาว ๆ เพื่อรับมือกับ “สมาชิกที่ลดลง” ที่ได้รับการรับรองเป็นอย่างดี ลูกเสือมีรายงานว่ามีสมาชิกอยู่ที่สหรัฐอเมริกาประมาณ 2.3 ล้านคนซึ่งลดลงราวหนึ่งในสามนับตั้งแต่ปีพ. ศ. 2543 เมื่อเทียบกับสมาชิกลูกเสือหญิงประมาณ 2 ล้านคน