การพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันแบคทีเรีย

การพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันแบคทีเรียนีเซเรียเซนีนิไทไทด์ที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อและเยื่อหุ้มสมองอักเสบซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีปัจจัยโปรตีน ซึ่งเป็นไลโปโปรตีนที่พบบนพื้นผิวของแบคทีเรียการติดเชื้อไข้กาฬนกนางแอ่นเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ซึ่งเป็นโรคที่คุกคามชีวิตซึ่งคุกคามต่อเนื่องทั่วโลก ด้วยความกลัวที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะทำให้มั่นใจได้ว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าสำคัญในการช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคทารกและวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้กาฬนกนางแอ่นและมากถึงร้อยละ 20 ของผู้ป่วยที่เสียชีวิต สำหรับผู้ที่รอดชีวิตร้อยละ 15 ประสบภาวะแทรกซ้อนตลอดชีวิตรวมถึงการสูญเสียการได้ยินความเสียหายของสมองและในกรณีของการติดเชื้อความเสียหายของอวัยวะและการสูญเสียอวัยวะรวมทั้งแขนขา

การพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันแบคทีเรียนีเซเรียเซนีนิไทไทด์ที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อและเยื่อหุ้มสมองอักเสบซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีปัจจัยโปรตีน ซึ่งเป็นไลโปโปรตีนที่พบบนพื้นผิวของแบคทีเรียการติดเชื้อไข้กาฬนกนางแอ่นเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ซึ่งเป็นโรคที่คุกคามชีวิตซึ่งคุกคามต่อเนื่องทั่วโลก

ด้วยความกลัวที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะทำให้มั่นใจได้ว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าสำคัญในการช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคทารกและวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้กาฬนกนางแอ่นและมากถึงร้อยละ 20 ของผู้ป่วยที่เสียชีวิต สำหรับผู้ที่รอดชีวิตร้อยละ 15 ประสบภาวะแทรกซ้อนตลอดชีวิตรวมถึงการสูญเสียการได้ยินความเสียหายของสมองและในกรณีของการติดเชื้อความเสียหายของอวัยวะและการสูญเสียอวัยวะรวมทั้งแขนขา