การพัฒนาแบบจำลองใหม่

ผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะที่มีความหมายในทางปฏิบัติคือการพัฒนาแบบจำลองใหม่ ๆ ที่รวมตัวแปรเช่นอายุเพศและการกวาดล้าง creatinine ซึ่งเป็นตัววัดความสามารถในการทำงานของไตที่สามารถทำนายการเผาผลาญอาหารได้อย่างมีคุณค่าเพื่อทำนายเภสัชจลนศาสตร์ของยา การใช้ผลการวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้อัลกอริทึมในการใช้ตัวแปรต่างๆเพื่อกำหนดปริมาณยาปฏิชีวนะ สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล การได้รับการรักษาอย่างเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนา เราใช้นโยบายเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรังจะได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัยใหม่ ๆ เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วย พวกเขาค้นพบว่าแม้ว่าผู้ป่วยแต่ละคนจะได้รับยาปฏิชีวนะที่แนะนำ แต่ผู้ป่วยบางรายมีความเข้มข้นสูงในกลุ่มยาปฏิชีวนะในขณะที่คนอื่นไม่ได้

ผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะที่มีความหมายในทางปฏิบัติคือการพัฒนาแบบจำลองใหม่ ๆ ที่รวมตัวแปรเช่นอายุเพศและการกวาดล้าง creatinine ซึ่งเป็นตัววัดความสามารถในการทำงานของไตที่สามารถทำนายการเผาผลาญอาหารได้อย่างมีคุณค่าเพื่อทำนายเภสัชจลนศาสตร์ของยา การใช้ผลการวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้อัลกอริทึมในการใช้ตัวแปรต่างๆเพื่อกำหนดปริมาณยาปฏิชีวนะ

สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล การได้รับการรักษาอย่างเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนา เราใช้นโยบายเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรังจะได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการวิจัยใหม่ ๆ เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วย พวกเขาค้นพบว่าแม้ว่าผู้ป่วยแต่ละคนจะได้รับยาปฏิชีวนะที่แนะนำ แต่ผู้ป่วยบางรายมีความเข้มข้นสูงในกลุ่มยาปฏิชีวนะในขณะที่คนอื่นไม่ได้