ความทนทานต่อการสัมผัสกับไวรัส

สายพันธุ์ของไวรัสไข้หวัดได้รับพบว่าอาจกำหนดเป้าหมาย, การติดเชื้อและทำลายเซลล์มะเร็งในผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ, การศึกษาใหม่ในวารสารการแพทย์คลินิกวิจัยโรคมะเร็งรายงาน ไม่พบร่องรอยของโรคมะเร็งในผู้ป่วยรายหนึ่งหลังการรักษาด้วยไวรัส การตรวจสอบความปลอดภัยและความทนทานต่อการสัมผัสกับไวรัสซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของโรคไข้หวัด มะเร็งกระเพาะปัสสาวะรุกรานพบได้ในเนื้อเยื่อของพื้นผิวด้านในของกระเพาะปัสสาวะและเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดที่สิบในสหราชอาณาจักรโดยมีประมาณ 10,000 คนในแต่ละปีได้รับการวินิจฉัยว่าป่วย การรักษาในปัจจุบันสำหรับโรคมะเร็งนี้เป็นปัญหา การผ่าตัด Transurethral ซึ่งเป็นวิธีการรุกรานที่กำจัดรอยโรคที่มองเห็นได้ทั้งหมดนั้นมีอัตราการกำเริบของเนื้องอกสูงตั้งแต่ร้อยละ 50 ถึง 70 ร้อยละเช่นเดียวกับอัตราการลุกลามของเนื้องอกสูงระหว่างร้อยละ 10 และร้อยละ 20 ในช่วงเวลาสองถึงห้าปี การรักษาด้วยวิธีทั่วไปอีกวิธีหนึ่งคือการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มีชีวิตซึ่งใช้ในการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะพบว่ามีผลข้างเคียงที่รุนแรงในผู้ป่วย NMIBC หนึ่งในสามส่วนหนึ่งในสามไม่ตอบสนองต่อการรักษาเลย

สายพันธุ์ของไวรัสไข้หวัดได้รับพบว่าอาจกำหนดเป้าหมาย, การติดเชื้อและทำลายเซลล์มะเร็งในผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ, การศึกษาใหม่ในวารสารการแพทย์คลินิกวิจัยโรคมะเร็งรายงาน ไม่พบร่องรอยของโรคมะเร็งในผู้ป่วยรายหนึ่งหลังการรักษาด้วยไวรัส การตรวจสอบความปลอดภัยและความทนทานต่อการสัมผัสกับไวรัสซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของโรคไข้หวัด

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะรุกรานพบได้ในเนื้อเยื่อของพื้นผิวด้านในของกระเพาะปัสสาวะและเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดที่สิบในสหราชอาณาจักรโดยมีประมาณ 10,000 คนในแต่ละปีได้รับการวินิจฉัยว่าป่วย การรักษาในปัจจุบันสำหรับโรคมะเร็งนี้เป็นปัญหา การผ่าตัด Transurethral ซึ่งเป็นวิธีการรุกรานที่กำจัดรอยโรคที่มองเห็นได้ทั้งหมดนั้นมีอัตราการกำเริบของเนื้องอกสูงตั้งแต่ร้อยละ 50 ถึง 70 ร้อยละเช่นเดียวกับอัตราการลุกลามของเนื้องอกสูงระหว่างร้อยละ 10 และร้อยละ 20 ในช่วงเวลาสองถึงห้าปี การรักษาด้วยวิธีทั่วไปอีกวิธีหนึ่งคือการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มีชีวิตซึ่งใช้ในการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะพบว่ามีผลข้างเคียงที่รุนแรงในผู้ป่วย NMIBC หนึ่งในสามส่วนหนึ่งในสามไม่ตอบสนองต่อการรักษาเลย