ความรุนแรงของภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

การตอบสนองต่อเครื่องใช้ในช่องปากในการศึกษาของพวกเขาไม่สามารถทำนายได้โดยความรุนแรงของภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือผู้ป่วยที่น้ำหนักเกินเป็นอย่างไรน่าแปลกใจที่ดูเหมือนว่ามันไม่สำคัญว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับในระดับปานกลางหรือรุนแรงมากการรักษาด้วยการใช้อุปกรณ์ในช่องปากนั้นมีประสิทธิภาพอย่างน่าทึ่งในผู้ป่วยที่น้ำหนักเกินที่มี OSA รุนแรงมาก ผลลัพธ์ของพวกเขาได้รับการสนับสนุนในการศึกษาในอนาคตอุปกรณ์ในช่องปากอาจได้รับการพิจารณาพร้อมกับ CPAP เป็นการบำบัดบรรทัดแรกสำหรับการรักษา OSA บางประเภท ในขณะที่ CPAP นั้นยอดเยี่ยมสำหรับบางคนยังคงมีผู้ป่วยกลุ่มใหญ่ที่ต่อสู้กับมันอย่างแท้จริง สำหรับคนเหล่านี้การศึกษานี้เน้นประโยชน์ที่เป็นไปได้ของการวัดสาเหตุของการหยุดหายใจขณะหลับเพื่อประเมินว่าเครื่องใช้ในช่องปากอาจเป็นทางเลือกที่เทียบเท่าหรือดีกว่า CPAP สำหรับการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับของพวกเขา การกำหนดมาตรการที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับการคาดการณ์ผลลัพธ์ของผู้ป่วยแล้วเขาเชื่อว่าพวกเขาจะถูกผนวกเข้ากับระบบบันทึกการนอนหลับเป็นประจำ

การตอบสนองต่อเครื่องใช้ในช่องปากในการศึกษาของพวกเขาไม่สามารถทำนายได้โดยความรุนแรงของภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือผู้ป่วยที่น้ำหนักเกินเป็นอย่างไรน่าแปลกใจที่ดูเหมือนว่ามันไม่สำคัญว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับในระดับปานกลางหรือรุนแรงมากการรักษาด้วยการใช้อุปกรณ์ในช่องปากนั้นมีประสิทธิภาพอย่างน่าทึ่งในผู้ป่วยที่น้ำหนักเกินที่มี OSA รุนแรงมาก

ผลลัพธ์ของพวกเขาได้รับการสนับสนุนในการศึกษาในอนาคตอุปกรณ์ในช่องปากอาจได้รับการพิจารณาพร้อมกับ CPAP เป็นการบำบัดบรรทัดแรกสำหรับการรักษา OSA บางประเภท ในขณะที่ CPAP นั้นยอดเยี่ยมสำหรับบางคนยังคงมีผู้ป่วยกลุ่มใหญ่ที่ต่อสู้กับมันอย่างแท้จริง สำหรับคนเหล่านี้การศึกษานี้เน้นประโยชน์ที่เป็นไปได้ของการวัดสาเหตุของการหยุดหายใจขณะหลับเพื่อประเมินว่าเครื่องใช้ในช่องปากอาจเป็นทางเลือกที่เทียบเท่าหรือดีกว่า CPAP สำหรับการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับของพวกเขา การกำหนดมาตรการที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับการคาดการณ์ผลลัพธ์ของผู้ป่วยแล้วเขาเชื่อว่าพวกเขาจะถูกผนวกเข้ากับระบบบันทึกการนอนหลับเป็นประจำ