ความสำคัญต่อการทำงานของสมองที่แข็งแรง

ความสำคัญต่อการทำงานของสมองที่แข็งแรงเนื่องจากโปรตีนนี้มีบทบาทสำคัญในการปลดปล่อยสารสื่อประสาทโดปามีนในเซลล์ประสาทประสาท เมื่อโปรตีนรวมตัวกันเป็นไฟบริลในเซลล์ประสาทของบุคคล ก่อนที่มันจะต้องเปลี่ยนรูปร่างสามมิติเป็นครั้งแรกมันจะไม่สามารถทำหน้าที่ตามปกติได้อีกต่อไป ไฟบริลยังเป็นพิษต่อเซลล์ประสาทในทางกลับกันเซลล์ที่ผลิตโดปามีน จะตายโดยปล่อยให้สมองไม่ได้รับสารโดปามีนซึ่งนำไปสู่อาการทางคลินิกของพาร์คินสันเช่นอาการสั่นของกล้ามเนื้อกลไกการแยกส่วนถอดรหัสโดยใช้การทดลองการเพาะเลี้ยงเซลล์นักวิจัยสามารถแสดงให้เห็นว่ามันเป็นอัลฟา – ซิลิโคนที่ละลายเข้าไปในเซลล์ที่มีสุขภาพดีและสะสมอยู่ภายใน “เมื่อไฟบริลเข้าสู่เซลล์ใหม่พวกเขาจะ ‘รับสมัคร’ โมเลกุลอัลฟาซินนินอื่น ๆ ที่นั่นซึ่งจะเปลี่ยนรูปร่างและรวมตัวกันเข้าด้วยกันนี่คือวิธีที่ไฟบริลถูกคิดว่าติดเชื้อเซลล์ทีละตัวและตลอดเวลา

ความสำคัญต่อการทำงานของสมองที่แข็งแรงเนื่องจากโปรตีนนี้มีบทบาทสำคัญในการปลดปล่อยสารสื่อประสาทโดปามีนในเซลล์ประสาทประสาท เมื่อโปรตีนรวมตัวกันเป็นไฟบริลในเซลล์ประสาทของบุคคล ก่อนที่มันจะต้องเปลี่ยนรูปร่างสามมิติเป็นครั้งแรกมันจะไม่สามารถทำหน้าที่ตามปกติได้อีกต่อไป ไฟบริลยังเป็นพิษต่อเซลล์ประสาทในทางกลับกันเซลล์ที่ผลิตโดปามีน

จะตายโดยปล่อยให้สมองไม่ได้รับสารโดปามีนซึ่งนำไปสู่อาการทางคลินิกของพาร์คินสันเช่นอาการสั่นของกล้ามเนื้อกลไกการแยกส่วนถอดรหัสโดยใช้การทดลองการเพาะเลี้ยงเซลล์นักวิจัยสามารถแสดงให้เห็นว่ามันเป็นอัลฟา – ซิลิโคนที่ละลายเข้าไปในเซลล์ที่มีสุขภาพดีและสะสมอยู่ภายใน “เมื่อไฟบริลเข้าสู่เซลล์ใหม่พวกเขาจะ ‘รับสมัคร’ โมเลกุลอัลฟาซินนินอื่น ๆ ที่นั่นซึ่งจะเปลี่ยนรูปร่างและรวมตัวกันเข้าด้วยกันนี่คือวิธีที่ไฟบริลถูกคิดว่าติดเชื้อเซลล์ทีละตัวและตลอดเวลา