ฮ่องกงส่งตำรวจปราบจลาจลลงพื้นที่เตรียมรับมือผู้ประท้วง

ตำรวจปราบจลาจลกระจายกำลังกันทั่วเกาะฮ่องกงในวันนี้ เพื่อพยายามขัดขวางแผนการของกลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยฮ่องกง ที่สุดสัปดาห์นี้มีเป้าหมายในการขัดขวางการคมนาคมไปยังท่าอากาศยานของฮ่องกง กลุ่มผู้ประท้วงได้นัดหมายการชุมนุมในช่วงบ่ายวันนี้ เพื่อร่วมกันขัดขวางการคมนาคมทั้งทางถนนและรถไฟใต้ดินในเส้นทางที่ไปยังอาคารผู้โดยสารของสนามบินฮ่องกง ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงประจำการเป็นจำนวนมากอยู่ที่ป้ายรถประจำทางสำคัญ ๆ ท่าเรือเฟอร์รี และสถานีรถไฟทั่วเกาะฮ่องกง หลายคนสวมชุดสำหรับปราบจลาจลและเข้าตรวจค้นกระเป้าของคนวัยหนุ่มสาวและขอตรวจบัตรประจำตัว รรถไฟและรถโดยสารไปยังสนามบินให้บริการอย่างจำกัดเพื่อ ป้องกันมิให้ผู้ประท้วงแฝงตัวเข้าไปยังสนามบิน ในขณะที่เจ้าหน้าที่แนะนำผู้โดยสารให้เผื่อเวลาก่อนการเดินทางไปยังสนามบินมากกว่าปกติ สำหรับบรรยากาศที่สนามบินในช่วงบ่าย เหตุการณ์ยังคงสงบ แต่ผู้โดยสารต้องเข้าคิวเพื่อตรวจค้นกระเป๋าเดินทาง หนังสือเดินทาง และตั๋วเครื่องบินก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปด้านในสนามบิน

ตำรวจปราบจลาจลกระจายกำลังกันทั่วเกาะฮ่องกงในวันนี้ เพื่อพยายามขัดขวางแผนการของกลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยฮ่องกง ที่สุดสัปดาห์นี้มีเป้าหมายในการขัดขวางการคมนาคมไปยังท่าอากาศยานของฮ่องกง

กลุ่มผู้ประท้วงได้นัดหมายการชุมนุมในช่วงบ่ายวันนี้ เพื่อร่วมกันขัดขวางการคมนาคมทั้งทางถนนและรถไฟใต้ดินในเส้นทางที่ไปยังอาคารผู้โดยสารของสนามบินฮ่องกง ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงประจำการเป็นจำนวนมากอยู่ที่ป้ายรถประจำทางสำคัญ ๆ ท่าเรือเฟอร์รี และสถานีรถไฟทั่วเกาะฮ่องกง หลายคนสวมชุดสำหรับปราบจลาจลและเข้าตรวจค้นกระเป้าของคนวัยหนุ่มสาวและขอตรวจบัตรประจำตัว รรถไฟและรถโดยสารไปยังสนามบินให้บริการอย่างจำกัดเพื่อ ป้องกันมิให้ผู้ประท้วงแฝงตัวเข้าไปยังสนามบิน ในขณะที่เจ้าหน้าที่แนะนำผู้โดยสารให้เผื่อเวลาก่อนการเดินทางไปยังสนามบินมากกว่าปกติ สำหรับบรรยากาศที่สนามบินในช่วงบ่าย เหตุการณ์ยังคงสงบ แต่ผู้โดยสารต้องเข้าคิวเพื่อตรวจค้นกระเป๋าเดินทาง หนังสือเดินทาง และตั๋วเครื่องบินก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปด้านในสนามบิน