เสน่ห์และมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดเป็นจังหวัดที่มีการประเมินค่ามากที่สุดแห่งหนึ่งในสามจังหวัด ทุกแห่งต่างชื่นชมธรรมชาติอันน่ารื่นรมย์สวนสาธารณะแห่งชาติและเมืองชายทะเลที่มีระดับต่ำโดยมีเมืองหลวงของจังหวัดที่ไม่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองเก่าอันมีเสน่ห์และมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย เมื่อปีพ. ศ. 2465 หลังจากที่อาคารเดิมถูกเผาในช่วงกลางทศวรรษที่ 2000 โครงสร้างใหม่ถูกสร้างขึ้นใหม่ ด้วยไม้แกะสลักขิงงูสวัดเซรามิคและเสาเรียวที่ทำให้ผู้เข้าชมคิดว่าเป็น อาคารมรดกที่เกิดขึ้นจริงที่ได้รับการบูรณะ การเดินทางมายังจังหวัดตราดจะมีโอกาสสัมผัสกับเขตที่แคบที่สุดของประเทศไทยที่ตำบลคลองใหญ่หาดทรายขาวของแผ่นดินใหญ่หมู่บ้านชาวประมงบางเบ้าและวัดบุปผารามซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดตราดที่สร้างขึ้นเมื่อปีพศ. 1652

จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดเป็นจังหวัดที่มีการประเมินค่ามากที่สุดแห่งหนึ่งในสามจังหวัด ทุกแห่งต่างชื่นชมธรรมชาติอันน่ารื่นรมย์สวนสาธารณะแห่งชาติและเมืองชายทะเลที่มีระดับต่ำโดยมีเมืองหลวงของจังหวัดที่ไม่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองเก่าอันมีเสน่ห์และมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย เมื่อปีพ. ศ. 2465 หลังจากที่อาคารเดิมถูกเผาในช่วงกลางทศวรรษที่ 2000 โครงสร้างใหม่ถูกสร้างขึ้นใหม่

ด้วยไม้แกะสลักขิงงูสวัดเซรามิคและเสาเรียวที่ทำให้ผู้เข้าชมคิดว่าเป็น อาคารมรดกที่เกิดขึ้นจริงที่ได้รับการบูรณะ การเดินทางมายังจังหวัดตราดจะมีโอกาสสัมผัสกับเขตที่แคบที่สุดของประเทศไทยที่ตำบลคลองใหญ่หาดทรายขาวของแผ่นดินใหญ่หมู่บ้านชาวประมงบางเบ้าและวัดบุปผารามซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดตราดที่สร้างขึ้นเมื่อปีพศ. 1652